Ara
Ara

Para iade politikası

Tüketiciler için cayma hakkı

("Tüketici", ticari veya bağımsız mesleki faaliyetleriyle büyük ölçüde ilişkilendirilemeyen, yasal bir işlemi gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir.)

Caymaya yönelik talimatlar

Cayma hakkı
Bu sözleşmeyi bir ay içinde herhangi bir sebep belirtmeksizin feshetme hakkına sahipsiniz. 

Fesih süresi şu günden itibaren geçerli olmak üzere bir aydır:

- Standart bir sipariş kapsamında bir veya daha fazla ürün sipariş etmiş olmanız ve bu ürünün/ürünlerin aynı anda teslim edilmesi durumunda ürünlerin sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın eline geçtiği;

- Standart bir sipariş kapsamında birden fazla ürün sipariş etmiş olmanız ve bu ürünlerin ayrı ayrı teslim edilmesi durumunda son ürünün, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın eline geçtiği.

Cayma hakkınızı kullanmak için bu sözleşmeyi feshetme kararınızı bize (Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, E-Posta adresi: info@cleanbeauty.ltd) açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bildirmelisiniz. Bunun için ilişikteki örnek cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

Cayma süresini güvence altına almak için feshin işleme konmasıyla ilgili bildirimi cayma süresinin sona ermesinden hemen önce  göndermeniz yeterlidir.

Caymanın neticeleri

Bu sözleşmeyi feshederseniz teslimat masrafları da dahil olmak üzere, sizden aldığımız (tarafımızca sunulan en makul standart teslimat dışında bir teslimat şekli seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç) tüm ödemeleri, derhal veya bu sözleşmenin feshi ile ilgili sizden bildirim aldığımız günden itibaren en geç 14 gün içerisinde geri ödeyeceğiz. Bu geri ödeme için asıl işlem sırasında kullandığınız ödeme yöntemlerini kullanırız. Aksi sizinle açıkça kabul edilmemişse bu geri ödeme için sizden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Hangisinin daha erken olduğuna bağlı olarak, ürünler bize iade edilene kadar veya siz ürünleri bize geri gönderdiğinize dair kanıt sunana kadar geri ödemeyi reddedebiliriz.

Ürünleri, derhal veya, her ne koşulda olursa olsun, bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç 14 gün içerisinde bize iade veya transfer etmelisiniz. Ürünleri 14 günlük sürenin dolmasından önce gönderirseniz son tarih korunur.

Ürünleri iade etmenin doğrudan maliyetleri size aittir.

Ürünlerin herhangi bir değer kaybının karşılığını, bu değer kaybı yalnızca ürünlerin durumunu, özelliklerini ve işlevselliğini kontrol etmek için gerekli olmayan herhangi bir işlemle ilişkilendirilebiliyorsa ödemeniz gerekmektedir.

İstisna veya vade bitimi kriterleri

Şu sözleşmeler için cayma hakkı kullanılamaz:

- ön üretim olmayan ve tüketici tarafından münferit bir ürün seçimi veya şarta bağlı üretimin önemli olduğu veya tüketicinin kişisel gereksinimlerine açıkça uyarlanmış ürünlerin teslimatı;
- çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi çabuk aşılan ürünlerin teslimatı;
- sözleşmenin imzalanması sırasında fiyatı kararlaştırılan, ancak sözleşmenin imzalanmasından en erken 30 gün sonra teslim edilebilecek, rayiç bedeli piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan ve girişimcinin durum üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı alkollü içeceklerin teslimatı;
- abonelik sözleşmeleri haricinde gazete, süreli yayın veya dergi teslimatı. Cayma hakkı şu sözleşmeler için vaktinden önce sona erer:


- sağlığın korunması veya hijyen nedenleriyle iade edilmeye uygun olmayan mühürlü ürünlerin teslimatında, teslimattan sonra mühürlerin açılması durumunda;
- ürünlerin koşulları gereği teslimattan sonra diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karışması durumunda;
- mühürlü paketle gelen ses veya video kayıt veya bilgisayar yazılımının teslimatında, teslimattan sonra mühürün açılması durumunda.

Örnek - cayma formu

(Sözleşmeyi feshetmek isterseniz lütfen bu formu doldurup bize geri gönderin.)

- Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, E-posta adresi: info@cleanbeauty.ltd :

- Ben/biz (*) aşağıdaki ürünlerin satın alınmasıyla (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanmasıyla (*) ilgili olarak tarafımca/tarafımızca (*) imzalanan sözleşmeyi feshediyorum/feshediyoruz (*).

- (*) tarihinde sipariş edilen/(*) tarihinde teslim alınan

- Tüketicinin/tüketicilerin adı
- Tüketicinin/tüketicilerin adresi
- Tüketicinin/tüketicilerin imzası (yalnızca, kağıt üzerinde bildirim olması durumunda)
- Tarih

(*) Yanlış seçeneği işaretleyin.

Ürününüzü bulun